Logo Eminentbouw
Expertises
Advies

Advies

Bouwkundig advies

Voor veel opdrachtgevers is het prettig dat een verbouwing en het vergunningstraject binnen één organisatie wordt gerealiseerd. Eminentbouw geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid om een volledige bouwaanvraag zowel bouwkundig als constructief onder te brengen bij één partij.

Advies verduurzaming woningen

Het verduurzamingadvies bestaat uit een goed onderbouwd maatwerkrapport, waarin duidelijk wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn op het gebied van verduurzaming. Ook wordt hierin beschreven wat de voor- en nadelen zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Bouwkundige Vooropname

Als er in de nabijheid van uw woning bouwwerkzaamheden plaatsvinden, kan het mogelijk zijn dat er tijdens deze bouwwerkzaamheden schade ontstaat aan uw woning of belendingen.

Tijdens een bouwkundige vooropname wordt de huidige staat van het gebouw vastgelegd voordat de naast gelegen bouwwerkzaamheden van start gaan. Doormiddel van het rapport wat hieruit voorkomt kunt u aantonen dat de schade voor de start van de bouwwerkzaamheden wel of niet aanwezig was.

Bouwkundige keuring

Als u een woning op het oog heeft is het verstandig om deze bouwkundig te laten keuren.

Dit geeft inzicht in de staat van de woning en de eventuele herstelkosten worden hierdoor inzichtelijk.

Vaak is een bouwkundige keuring voor de aankoop van een woning verplicht vanuit de geldverstrekker.